گروه صنعتی

شیشه آریا

بهترین

گروه صنعتی شیشه آریا در سال ۸۸ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است .

انواع تولیدات صنعت شیشه آریا شامل شیشه های سکوریت ،چاپ دار ،انواع شیشه ها با مصارف صنعتی ،دکوراتیو ،و ساختمانی

وهمچنین تولید انواع آینه های دکوراتیو و صنعتی می باشد .

صنعت شیشه آریا پاسخگوی تمام نیاز های شما در صنعت شیشه میباشد با گروه شیشه آریا کیفیت برتر را تجربه کنید .