روز زن پیشاپیش مبارک!


به مناسبت روز زن؛ صنعت شیشه آریا در نظر دارد محبوب ترین محصولات خود را با تخفیف ویژه ارائه کند.
درصورت سفارش هرکدام از این محصولات، به مناسبت روز زن هدیه ای نفیس نیز تقدیم تان خواهدشد.
صنعت شیشه آریا؛ مفتخر است در تبریک این روز با شما سهیم باشد!

 
روززن

گلها همه بنام تو مشهورند...

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

یاد بود همراه هر خرید شما!

در صورت سفارش هر کدوم از محصولات تخفیف روز زن، یاد بود  از طرف صنعت شیشه آریا جهت تبریک این روز برای شما ارسال خواهد شد!

سفارش محبوب‌ترین محصولات بهمراه هدیه ویژه!

icon
آینه کاری طرح نیزه ای
متر مربع
360324هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 400 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 510 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 120 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح اریب
متر مربع
375337هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 430 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 510 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 120 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح بازوبندی
متر مربع
575517هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 620 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 710 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 130 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح شکسته
متر مربع
530477هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 575 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 660 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 130 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح آجری
متر مربع
500450هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 530 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 630 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح گل
متر مربع
550495هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 600 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 680 هزار تومان

 • هزینه نصب متر مربع 130 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح کلاسیک
متر مربع
270243هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 300 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 390 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 100 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح تاج
متر مربع
660594هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 720 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 800 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 120 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح پرتو
متر مربع
500450هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 550 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 630 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 130 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح روناک
متر مربع
375337هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 430 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 510 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 120 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح سورنا
متر مربع
550495هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 610 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 685 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

icon
آینه کاری طرح آدرین
متر مربع
1060940هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد
   
 • رنگ برنز- طلایی 1160 هزار تومان
   
 • رنگ دودی - آبی 1320 هزار تومان
   
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آواتار موبایل
Main Menu x